YARA VE NPWT

NPWT NEDİR?


NPWT NEDİR?
NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) , Negatif Basınçlı Yara Terapisi anlamına gelmektedir. NPWT cihazı CONFORT firması bünyesinde normal ve İnstilasyon Özellikli çeşitleriyle üretilmektedir.
NPWT BİLEŞENLERİ NELERDİR?
NPWT cihazımız ;

 1. Yaraya uygulanacak basıncı oluşturan ve uygulayan vakum cihazı
 2. yaradaki boşlukları doldurmak için üzerine konan dolgu materyali :  sünger 
 3. yarayı kapatan ve dış ortamdan izole eden şeffaf örtü:  drep
 4. vakum cihazına bağlayan, yaradan çıkan eksüdayı (iltihabı) toplama kabına ( kanister) ileten ve yarayı yıkayacak sıvıyı yaraya ileten bağlantı hortumu
 5. toplamakabı (kanister) ‘danoluşmaktadır.

NPWT ‘NİN FAYDALARI NELERDİR?
NORMAL NPWT

 1. Yara yüzeyinden sıvının vakum ile çekilerek alınması interstisyel alanda biriken ekstra sellüler sıvı miktarını azaltır.
 2. Hidrostatik basınç düşer
 3. Kan akımı artar
 4. Emilen sıvı ile birlikte - toksinler - bakteriler - eksuda uzaklaşır.
 5. Lokal ödemi azaltır.
 6. Bakteriyel kolonizasyon azalır. 
 7. Granülasyon doku oluşumunu sağlar.

Yarada oluşan yukarıdaki olumlu etkileri sayesinde yaranın normalden daha hızlı ve etkili iyileşmesini sağlar. Hastanın tedavi süresince çektiği acıyı mümkün oldukça azaltır. Bunun sonucunda hastanın hastanede yatış süresi azalacağından tedavi maliyeti azalır.

İNSTİLASYON(YIKAMA) ÖZELLİKLİ NPWT NİN EKSTRA KATKILARI

  • Enfeksiyonlu yaralarda , enfeksiyonun yaradan temizlenme süresini uygulanan İnstilasyon(yıkama) özellikli olmayan vakum cihazlarına göre kısaltır.
  • Uygulanan yaranın kapanma süresini İnstilasyon(yıkama) özellikli olmayan vakumlu cihazlara göre kısaltır.
  • Genel tedavi süresini İnstilasyon(yıkama) özellikli olmayan vakumlu cihazlara göre kısaltır. Hastanınyatış süresini kısalttığı için hastane tedavi maliyetini azaltır.

İLETİŞİM ULAŞIM

Her türlü sorularınız için iletişim kurabilirsiniz.

Telefon
+90 222 236 0327
Telefon
+90 222 236 03 29
Mail
info@confortnpwt.COM